Zárónyilatkozat

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a jövőben is megmarad eredeti célkitűzései mellett, követelve a délvidéki magyarság számára az etnikai alapú területi autonómiát, továbbá: a perszonális autonómiát és a települési önkormányzatok létrehozását.
A programunkban megfogalmazott célkitűzések mellett - amelyeknek gerincét továbbra is a hárompillérű autonómia koncepciója képezi - szervezetünknek, a VMDK szerveinek, tisztségviselőinek, tagságának a következő tevékenységekre kell a közeljövőben összpontosítaniuk:

 1. Kezdeményeznünk kell a NT-ról szóló törvény módosítását! Nem véleményalkotási, hanem igazi döntéshozatali jogra van szükségünk, a döntéseink végrehajtásához rendelt, szerbiai költségvetésből származó közpénzekkel együtt.
 2. Kezdeményeznünk kell azt, hogy a 2011-ben esedékes szerbiai népszámlálás egyben törvényes és legitim alapja legyen a kisebbségi választói névjegyzékek elkészítésének.
 3. A NT-ról szóló törvény módosítása és a népszámlálás alkalmával létrehozott választói névjegyzék alapján, követelnünk kell az új MNT-i választások kiírását és megtartását.
 4. Követelnünk kell az MNT választási rendszerének megváltoztatását úgy, hogy a területi képviselet és a hiteles egyéni jelöltek is kifejezésre juthassanak.
 5. Követelnünk kell azt, hogy a Szerb állam a magyarság számarányának megfelelő számú képviselői helyet biztosítjon a Szerb és a Vajdasági Képviselőházban.
 6. Követelnünk kell az önkormányzati törvény megváltoztatását és a települési önkormányzatok megvalósítását az európai normák, a szubszidiaritás elve alapján.
 7. Követelnünk kell, hogy Szerbia maximálisan járuljon hozzá a délvidéki magyarokat a második világháború végén ért atrocitások feltárásához, támogassa az ártatlan áldozatokról való méltó megemlékezést, többek között méltó emlékhelyek kialakításával, kövesse meg a délvidéki magyarságot, kártalanítsa a hozzátartozókat és leszármazottaikat. Mindezt nemzetközi fórumok előtt is követelje.
 8. Követelnünk kell a szerbiai büntetőtörvénykönyv módosítását, megváltoztatását, annak érdekében, hogy a lopás az lopásnak minősüljön, és ne lehessen 15 000,00 dinár értékig büntetlenül eltulajdonítani más javait.
 9. Követelnünk kell a szerb államtól azt, hogy teremtse meg a törvényes és jogi kereteket és feltételeket a polgárőrség megszervezéséhez, annak működtetéséhez.
 10. Követelnünk kell a Szerb államtól a nemzetkisebbségek részarányos foglalkoztatását a közigazgatásban, az államigazgatásban.
 11. Követelnünk kell a Szerb államtól azt, hogy oktatási rendszerének reformjával a kisebbségi nyelven történő oktatásban alkalmazza a pozitív diszkriminációt, figyelembe véve a megszerzett és megvalósított jogok alkotmány által rögzített szabályait.
 12. Kezdeményeznünk kell egy délvidéki magyar egyeztető fórum életre keltését.
 13. Követelnünk kell azt, hogy az ország elnöke, élve alkotmányos jogával, részesítse a temerini fiúkat kegyelemben.
 14. Szólítsuk föl ismét a délvidéki magyarságot arra, hogy anyaországunk által biztosított új lehetőséggel élve, minél többen kérelmezzék, kérelmezzük a magyar állampolgárságot.
 15. Követeljük a körzethatárok módosítását.
 16. Követeljük a vagyonvisszaszármaztatást.

 

Bácsgyulafalván, 2010. 10. 23.

 

 

* FIGYELKBE AJANLJUK *

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates