Véletlen műve, vagy szándékosság?

2O11. augusztus 13-14.-én a MNT elnökének aláírásával elllátva megjelent a magyar írott és elektronikus médiumokban az a hír, miszerint augusztus 15.-től pályázni lehet a MNT demonstrátori ösztöndíjaira(http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/1058/Az-MNT-palyazatot-hirdet-demonstratori-osztondijak-odaitelese re.html). A meghírdetett pályázatban olvasható, hogy a MNT az ösztöndíjat kérelmezőktől csak "szükség esetén" kéri  a magyar  választási névjegyzéken való szereplést igazoló bizonylatot, azaz annak hitelesített másolatát, még a a határidőben beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án, H/18/2011 iratszám alatt) alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. Átnézve a demonstrátori ösztöndíjakra vonatkozó határozat szövegét ( http://mntosztondij.org.rs/files/Demonstratori%20osztondij%20Hatarozat.pdf ), megállapítható, hogy a nyilvános pályázatban feltüntettek  nem egyeznek a határozatban előírtakkal.

 

Ugyanis, a  VII.  Fejezetben,  Az ösztöndíjak elbírálásához szükséges iratok,12. szakasz, második bekezdése  szerint a pályázati formanyomtatványok (kérelem és nyilatkozat) mellett a pályázónak csatolnia kell a magyar névjegyzéken való szereplést igazoló bizonylatott, illetve annak hitelesített másolatát. Tehát, a MNT demonstrátori öszöndíjakra vonatkozó határozata nem tartalmazza a “szükség esetén” kifejezést, hanem kötelezővé teszi a magyar névjegyzéken való szereplés igazolását.

Ha tudjuk azt, hogy a Határozat V. fejezetében, az elbírálási pontrendszer 2. szakasza értelmében  a demonstrátor- hallgató szereplése a magyar választói névjegyzéken 25 pontot ér, akkor egyértelmű milyen következményekkel  járhat egy ilyen igazolás elmaradása.

 

Ebből a példából csak arra a következtetésre juthatunk, hogy az MNT továbra sem hajlandó elfogadni az esélyegyenlőségi biztos véleményét, hanem jól elrejtve, jogi “kiskaput” alkalmazva folytatja a magyar és magyar közötti diszkrimináció alkalmazását. Ezért kérjük a MNT illetékeseit, hogy a demonstrátori ösztöndíjakat szabályzó határozatából távolítsák el a magyar névjegyzéken való szereplést igazoló követelményt.  

 

VMDK Sajtószolgálata

 

 

 

* FIGYELKBE AJANLJUK *

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates