Miért van az, hogy a vajdasági magyaroknak mindig szamarak jutnak?

Beretka Katinka az MNT hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa augusztus 8.-ai írásában, (http://www.vajma.info/cikk/naprolnapra/31/Letezik-e-idealis-tobbnyelvuseg.html) néhány sort szentelt az idei népszámlálásnak, magyar szemszögből. Beszámolója elején elmondja, hogy jelenleg az olvhasható kézírás, legalább középiskolai végzettség és az elmúlt három évben a Statisztikai Intézetnél folytatott kérdőívező tevékenység szolgál kiindulópontként az összeírók kiválasztása során.  

A folytatásban rámutat arra a mulasztásra amit már sokszor láttunk a szerb állam részéről. Nevezetesen, a hivatalos nyelvhasználáti jogtól való megfosztást, azaz a hivatali szervekkel anyanyelven való kommunikálás lehetőségétől. Teljesen támogatandó eszrevétele mi szerint fogják a magyar nénikék, bácsikák (fiatalok, vagy szerbül kevésbe beszélők) megérteni a szerb ajkú népszámlálási biztos kérdéseit, illetve hogyan fogják kitölteni a szerb nyelven, ciril betűkkel írott formanyomtatványokat, valamint a szerb anyanyelvű népszámláló biztosok hogyan fogják kitölteni a magyar nyelvű ürlapot ( ha lesz olyan)? Hogyan fog kialakuni a bizalmi légkör a kérdezőbiztos és a kérdezett között ha egyszer nem értik egymást?  A válasz egyszerű, sehogyan. Örvendetes, hogy a MNT megmozdult ezen a téren és felvetette ezt a kérdést a köztársasági polgárjogvédőnel, aki Katinka beszámolója szerint, nem a (z) (el)várt választ küldte hivatalának. Őt idézve „Habár a mai válasz nem teljesen azt nyújtja, amit kértünk, tehát kétnyelvű összeírókat, lehetőség nyílt, hogy a helyi összeíró bizottságokhoz (amelyek többek között a bejelentkező összeírók végleges szelekcióját is végzik) csatlakozzanak a nemzeti tanácsok által delegált tagok is a nemzetileg heterogén közösségekben. Így közvetlen információt kaphatunk az összeírók végleges kiválasztása során azok nyelvtudásáról, a részarányok tiszteletben tartásáról. Ha nincs ló...“

De, engedje meg nekem Katinka, hogy feltegyem azt a kérdést, miért nincsen meg az a képzeletbeli ló? Miért nem került be a népszámlálást szabályzó törvény  követelményei közé  a nemzeti közösségek nyelvismerete? Miért nem tiltakoztak, akkor amikor a szerbiai képviselőházban napirenden volt a törvény meghozatala? Hol voltak eddig?! Hol voltak  a VMSZ parlamenti képviselői? Miért van az, hogy mindig utólag javítgatunk és aztán azt mondjuk „ez volt a legtöbb amit kilehetett hozni”? Milyen ismerős és megszokott már ez a fordulat......  Vajdaság Statútuma,  Magyar Koalíció, Nemzeti Tanácsokról szóló törvény, névjegyzék, oktatási törvény, kultúráról szóló törvény, nyelvhasználati törvény, Nemzeti Tanácsok államilag szavatolt pénzelése, kétnyelvű anyakönyvek, népszámlálás........

Tisztelt tanácsos asszony, nem nem gondolom azt, hogy ezért ön a bűnös, és nem is akarom önt felelőségre vonni ezért. Csak már nagyon zavar a visszatérő kérdés : Miért van az, hogy a vajdasági magyaroknak mindig  szamarak jutnak

Csonka Áron

A VMDK elnöke

 

 

 

 

* FIGYELKBE AJANLJUK *

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates