Egy választás margójára
A VMDK és a VMDP Nyugat-bácskai Körzeti Szervezeteinek közös KÖZLEMÉNYE

Július 4-én Bezdán új vezetőséget választott a falu élére. A választáson a választópolgárok mintegy 32%-a vett részt, ami nem számít rendkívülinek, hiszen hasonló a kimenetel az ilyen választásokon más falvakban is, ám, ha visszamenőleg elemezzük a HK választásokat Bezdánban, megállapíthatjuk, hogy az idein volt a legalacsonyabb a részvételi arány.
Tartozunk azoknak a választópolgároknak, akik  a választás után észrevételeikkel, kérdéseikkel hozzánk fordultak, annyival, hogy legalább szóvá tesszük azokat a szabálytalanságokat, igazságtalanságokat, amelyekre felhívták a figyelmünket.
A bezdáni választópolgárok nagy számban sérelmezik, hogy a zombori Képviselő-testületnek a Helyi Közösségekről szóló határozata alapján a falu nem lehetett egy választókörzet, hanem 4 részre kellett felosztani a falut, ami azt jelentette, hogy a HK Tanácsába magukat jelölő polgárok nem lehettek egy listán, tehát a falu nem szavazhatott mindegyikőjükre, hanem a választópolgár csak 3 vagy 4 személyt választhatott azok közül, akik épp az ő választóegységében a listán szerepeltek.
Itt kell megjegyeznünk, hogy a HK Tanácsának a hatáskörébe tartozik a választóegységek meghatározása, és az előző Tanács, mint ahogy falvaink túlnyomó többsége is azt szorgalmazta, hogy minden falu egy választókörzet legyen, ami azt jelentette volna, hogy  egységes lista állt volna fel az összes jelölt nevével, amelyek közül mindenki kiválaszthatta volna azt a 15 személyt, akinek bizalmat szavazna, de sajnos a fent említett határozattal ezt a városi döntéshozók meggátolták.
A kérdés csak az, hogy vajon ez a határozat, amellyel megnyirbálták a HK Tanácsának hatáskörét, összhangban van-e az Alkotmánnyal?
Ugyancsak nagy számú választópolgár felháborodásának adott hangot amiatt, hogy nem kaptak semmilyen értesítést a választás helyéről és idejéről, illetve, hogy szelektíve értesítették erről a választópolgárokat, ezáltal zavart keltve az emberek közt, hogy mehetnek-e értesítés nélkül szavazni vagy sem!
Az ilyen jellegű választások megszervezése, koordinálása, így az értesítések nyomtatása és kézbesítése is Zombor  Város Általános Közigazgatási Osztályának a hatáskörébe tartozik. Bezdánban, az idén először, a kézbesítést a Város a postára bízta.
Vajon ki követte el a mulasztást, vagy netalán szándékosság volt a háttérben? Csak találgatni lehet. Mindenesetre tény, hogy nagyszámú polgár nem kapta kézhez az értesítést, és azt, hogy minden utcában csak a kiválasztottaknál járt a postás, szándékos manipulációnak tartják.
Külön gratulálunk a VMSZ-nek a polgármesteri hely megszervezéséhez egy olyan választáson, amelyiken részt sem vett. Tudniillik a választás előtt mind a három magyar párt (VMDK, VMDP, VMSZ) körzeti vezetője kifejezte azon készségét, hogy együtt induljon a választásokon Együtt egymásért – Bezdánért jelszó alatt, és mind a három párt, így a VMSZ  is megnevezett bizonyos számú jelöltet a közös listára, hogy egy hét elmúltával az utolsó egyeztetésen a VMSZ visszalépjen azzal a magyarázattal, hogy jelöltjeik meggondolták magukat, így ők nem vesznek részt a választáson, mert nincsenek embereik Bezdánban, de támogatják a mi listánkat, ami mindezek után hiányos maradt, mert 15 helyett csak 10 jelölttel indultunk a megmérettetésen.
Kérdésünkre, hogy a demokrata listán induló Horváth János tagja-e még a VMSZ-nek, azt a választ kaptuk, hogy ezt párton belül tisztázni fogják, és az Elnök asszony fegyelmit helyezett kilátásba az említett személy ellen, aki önkényesen társult a demokratákkal a Körzet tudta nélkül. És láss csodát! A választások után kiderült, hogy a VMSZ mégiscsak a DP koalíciós partnere, mert ha már ilyen jól megválasztották polgármesternek Horváth János urat, akkor miért ne bocsátanánk meg neki, hisz ez is egy újabb DP-VMSZ-féle sikertörténet lehet.
És mi van a begyárbecsülettel, az adott szó súlyával? Mi van a VMSZ Körzeti Szervezete Elnök asszonyának a szavahihetőségével, aki a Hét Napban július 8-án Fölényesebb győzelem már nem létezik…. címen megjelent cikk kapcsán is még azt mondta, hogy ponttatlan az az állítás, hogy a VMSZ is része a győztes koalíciónak, mert a VMSZ nem vett részt ezen a választáson.
Vagy őt is átverték? Ha igen, akkor őt alázták meg a legjobban a sajátjai, amin el kéne gondolkodnia, mint ahogy azon is, hogy akkor valójában Ő-e a VMSZ körzeti elnöke Nyugat-Bácskában vagy csak egy bábú, a szálakat pedig a háttérben mások húzogatják!
Ha viszont aszisztált ehhez a sikertörténethez, akkor mindez magáért beszél. Nem az első eset lenne itt Nyugat- Bácskában sem, hogy a VMSZ elárulja a magyar összefogást.
Mindezek a tények árnyékot vetnek azok győzelmére, akik ezen a választáson bejutottak a HK Tanácsába, de ennek ellenére mi sikeres munkát kívánunk mindannyiuknak és elvárjuk tőlük a programjukban megígértek maradéktalan betartását és teljesítését, többek között az új sportközpont, a szennyvízelvezető rendszer kiépítését, de elsősorban, ami ebben a nehéz gazdasági helyzetben leginkább érinti az embereket,  a beígért új munkahelyek létrehozását a bezdáni polgárok számára.

 

VMDK Nyugar-bácskai  Körzeti Szervezetének Elnöke
Horváth Ódry Márta

VMDP Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének Elnöke
Neveda Ferenc

 

 

 

* FIGYELKBE AJANLJUK *

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates