2011. március 18.

A VMDK 2o11.o3.18.-án Adán  tartott elnökségi ülésén a következő álláspontot fogadta el:

A VMDK továbra is szorgalmazza a valós döntéshozatallal rendelkező Magyar Nemzeti Tanács létrehozását és ezért felválalta a jelenlegi MNT közösség általi ellenőrzésének szerepét.Ilyen megfontolásból áttekintette a Köztársasági Ombudmsan 2o1o.12.o6.-ai  keltezésű, 2o968 iktatószámmal ellátott Indítványát az Emberjogi és Kisebbségügyi minisztérium felé, amely M E G Á L L A P Í TOTTA, hogy a Szerb Köztársaság Emberi és Kisebbségügyi Minisztériuma tevékenysége folyamán mulasztásokat követett el és megszegték  a polgárok  személyes jogainak védelmét a nemzeti kisebbségek külön szavazói névjegyzékbe való bejegyzés alkalmával.Ezért a Köztársasági Ombudsman a tevékensége gyakorlása során  megállapított hiányosságokból kiindulva, a Szerb Köztársaság Emberi és Kisebbségügyi Minisztériumánál  I N D I T V Á N Y O Z TA , hogy  az Emberi és Kisebbségügyi Minisztérium megkezdje a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvénytervezetének a módosítását a következő módon:  Szükséges, hogy az  Emberi és Kisebbségügyi Minisztérium indítványozza a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény módosítását, következésképpen   a törvénynél alacsonyabb rangú jogszabályokat, a nemzeti kisebbségek  külön választói névjegyzékbe való bejegyzésének szabályait, úgy hogy figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat, megerősítené és biztosítaná a  polgárok akarat nyilvánításának  szabadságát és pontosságát a választói névjegyzékbe való bejegyzéskor.Ezt lehetővé tehető például meghatározott személyek felhatalmazásával, hogy a polgároktól nyilatkozatokat és adatokat gyűjtsenek a nemzeti kisebbségek választói névjegyzékbe bejegyzése céljából a közigazgatási szervek székhelyén kívül is, ezen személyek külön felelősségének előírását a visszaélésekkel kapcsolatban, külön ellenőrzési mechanizmusok bevezetése, a bejegyzés módjának megváltoztatása a kötelező személyi bejegyzésnél, vagy más megfelelő módon amely biztosítja az előirás megvalósításának célját és a visszaélési lehetőségeket a minimálisra csökkenti.

A fent felsoroltakat figyelembe véve a VMDK a következő megoldásokat javasolja:

  1. A NT szóló törvényt módosítani kell, mert nem véleményalkotási, hanem igazi döntéshozatali jogra van szükségünk, a döntéseink végrehajtásához rendelt, szerbiai költségvetésből származó közpénzekkel együtt.
  2.  A  2011-ben esedékes szerbiai népszámlálás egyben törvényes és legitim alapja kell, hogy legyen a kisebbségi választói névjegyzékek elkészítésének. Ezt a következő  módon lehet megoldani:  A népszámlálási biztosokat olyan felhatalmazással kell felruházni, amelyel  az adott személy/ személyek  nemzetiségének kinyilvánítása alkalmával, tájékoztatja őket a  NT névjegyzék jellegéről és az egyén felíratkozási  jogáról. A szükséges formanyomtatvány kitöltésével, mindazon személyeket akik azt kérvényezik, automatikusan felíratja a megfelelő nemzeti közösség névjegyzékére. Ezt követően a népszámlálási biztos, zárt borítékban eljuttatja azt  a felíratott  személy adatait a lakhelyének megfelelő önkormányzati hivatalához további eljárásra.
  3.  Frissítés és gondozás: A 18. évét betöltésénél, általános választási joggal rendelkező állampolgárt, az önkormányzatok írásosan értesítenének a névjegyzékre való feliratkozási lehetőségről, válaszborítékot és formanyomtatványt mellékelve. Visszajelzés alapján, az önkormányzat illetékes szerve elvégezné a névjegyzékre való beírást.Elhalálozás esetén, vagy más módon történő szavazati jogvesztés alkalmával, automatikusan törölnék a névjegyzékről. Bármikor lehetséges a leíratkozás.
  4. Hatás: Államilag szavatolt adatvédelem, államilag elvégzett névjegyzék összeállítás, gondozás, ellenőrzés, teljes névjegyzék kialakítása,amely szavatolnák a NT, és egyben a NT legitimitását, legalítását.
  5. A  NT-ról szóló törvény módosítása és a népszámlálás alkalmával létrehozott külön kisebbségi  választási névjegyzék alapján új MNT választásokat  kell tartani.
  6. Javaslatunkat elfogjuk juttatni a Kisebbségügyi és Önkormányzati Minisztériumnak, minden szerbiai nemzeti tanács vezetőinek, vajdasági magyar pártoknak, más érdekelt személyeknek.                     

 

Tisztelettel,
A VMDK sajtószolgálata

 

 

 

* FIGYELKBE AJANLJUK *

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates